Απονομή του παρασήμου του Ιππότη του Εθνικού Τάγματος της Αξίας σε δύο Κύπριους αξιωματικούς (04/07/2014)

H Α.Ε κύριος Jean-Luc Florent, Πρέσβης της Γαλλίας στην Κύπρο, απένειμε στον Αντισυνταγματάρχη Γεώργιο Γεωργίου, Διευθυντή του Τμήματος Αμυντικής Πολιτικής και τον Αντισυνταγματάρχη Χάρη Γεωργίου, πρώην Ακόλουθο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Παρίσι, το παράσημο του Ιππότη του Εθνικού Τάγματος της Αξίας. Η δεξίωση πραγματοποιήθηκε στην πρεσβευτική κατοικία την Παρασκευή, 4 Ιουλίου, 2014, στην παρουσία του Υπουργού Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρίου Χριστόφορου Φωκαϊδη, πολλών στρατιωτικών, πολιτών και των οικογενειών των παρασημοφορηθέντων.

JPEG
JPEG

Το Εθνικό Τάγμα της Αξίας θεσμοθετήθηκε το 1963 από τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Στρατηγό De Gaulle, για την επιβράβευση στρατιωτικών ή πολιτών οι οποίοι προσέφεραν ξεχωριστές υπηρεσίες στο γαλλικό έθνος.

JPEG

Η διάκριση αυτή επιβραβεύει τη συμβολή των δύο αξιωματικών στην ανάπτυξη της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Γαλλίας και Κύπρου, στην οποία συμμετείχαν ενεργά τα τελευταία πέντε χρόνια, ειδικότερα στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας. Οι αξιωματικοί αυτοί συνέβαλαν σημαντικά και στην προώθηση ενός κοινού οράματος μεταξύ Γαλλίας και Κύπρου σε πολλούς τομείς που αφορούν στην ασφάλεια, οι οποίοι σχετίζονται με την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2012.

JPEG

publie le 17/07/2014

hautdepage