Ανταλλαγές σε εξέλιξη μεταξύ της γαλλικής ακτοφυλακής και της λιμενικής και ναυτικής αστυνομίας Κύπρου [en] [fr]

Ο επικεφαλής του Κέντρου Πληροφοριών και Επιχειρήσεων της Γαλλικής Ακτοφυλακής πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας και συναντήθηκε με τον ομόλογό του της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομία Κύπρου από την 1η έως τις 7 Οκτωβρίου.

Ο επικεφαλής του Κέντρου Πληροφοριών και Επιχειρήσεων της Γαλλικής Ακτοφυλακής πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας και συναντήθηκε με τον ομόλογό του της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομία Κύπρου από την 1η έως τις 7 Οκτωβρίου.

Η δράση αυτή, η οποία αποτελεί μέρος της εποικοδομητικής συνεργασίας που ξεκίνησε μεταξύ των δύο χωρών μας στον τομέα της αστυνομικής δράσης στο θαλάσσιο και το λιμενικό περιβάλλον από το 2016, στο πλαίσιο της προοπτικής για ανταλλαγή εμπειριών, με την φιλοξενία ενός Κύπριου αξιωματικού στο Κέντρο Πληροφοριών και Επιχειρήσεων της Γαλλικής Ναυτικής Χωροφυλακής, τον περασμένο Ιούνιο.

Η αποστολή αυτή η οποία διεξήχθη στο εξωτερικό συνέβαλλε σε ανταλλαγές σε επιχειρησιακό επίπεδο και αποτελεί τη βάση μιας ικανότητας αυξημένης διαδραστικότητας μεταξύ των δύο υπηρεσιών προς όφελος τους.

Προβλέπονται και άλλες δραστηριότητες συνεργασίας για το τέλος του έτους, καθώς και για το 2018.

JPEG

publie le 18/10/2017

hautdepage