Έναρξη λειτουργίας του ομίλου INSEAD στην Κύπρο (16/04/2015)

JPEG

Ο Πρέσβης της Γαλλίας στην Κύπρο, κύριος Jean-Luc Florent, φιλοξένησε στην πρεσβευτική κατοικία το κοκτέιλ για την έναρξη λειτουργίας του ομίλου INSEAD στην Κύπρο στις 16 Απριλίου, 2015. Στην Κύπρο υπάρχουν περίπου πενήντα απόφοιτοι της εν λόγω σχολής διοίκησης επιχειρήσεων υψηλού κύρους, οι οποίο απασχολούνται σε ένα μεγάλο φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων, επιθυμούν να προωθήσουν την αριστεία της σχολής τους και είναι έτοιμοι να συμβάλλουν με τις ενέργειές τους στην ακτινοβολία της Γαλλίας.

JPEG

Ο Πρέσβης και το Οικονομικό Τμήμα της Πρεσβείας στηρίζουν τις προσπάθειές τους.

JPEG

publie le 28/05/2015

hautdepage